Trajna edukacija

 HRVATSKA 

radionice

 

 

 

tečajevi

 

TEČAJ ZA VODITELJA TJELESNIH AKTIVNOSTI U TRUDNOĆI  program

23.-25.ožujka KRAPINSKE TOPLICE

ORGANIZATOR:HUFZŽ (15 bodova HKF)

BROJ POLAZNIKA: 15-20

VODITELJICE TEČAJA: viši pred. mr. Gabrijela Starc, viši pred. mr. Darija ščepanović, Lidija Žgur dipl.ft

Cijena:1800 kuna

uplate: pola ukupnog troška kotizacije do 01.03.,ostatak do 15.03

INFORMACIJE  I PRIJAVE do 1. ožujka: 098510163    maja.marzic@gmail.com