O nama

Udruga fizioterapeuta za zdravlje žena osnovana je 18.10.2009. u Šibeniku.

NAŠA MISIJA je unaprijediti zdravlje žene kroz sva životna razdoblja promocijom,provođenjem i usavršavanjem programa fizioterapije koji se bave zdravljem žene.

NAŠE AKTIVNOSTI

  • izrada i vođenje registra fizioterapeuta koji se bave zdravljem žene
  • organiziranje trajne edukacije fizioterapeuta iz područja zdravlja žene
  • izrada kliničkih smjernica rada fizioterapeuta za različite teme iz područja zdravlja žene
  • rad na promoviranju i uključivanju  fizioterapeuta  u sastav timova i programa koji se bave preventivnim i kurativnim zdravstvenim potrebama žene na području RH
  • uključivanje u međunarodne organizacije(WCPT i IOPTWH) i suradnja sa fizioterapeutskim  organizacijama koje se bave zdravljem žene u RH i izvan nje
  • omogućiti dostupnost i uključivanje žena invalida u fizioterapijske programe za zdravlje žene 
  • informiranje i senzibiliziranje šire javnosti o važnosti provođenja  fizioterapijskih programa na području zdravlja žene