Kontakt

KOORDINATOR ZA SREDIŠNJU HRVATSKU I SLAVONIJU

Nataša Kos bacc.ft  *  Zagreb * Privatna praksa fizikalne terapije i rehabilitacije -Trg A. Mihanovića 2 -10040- Zagreb   *  tel.fax 01/2920-270 *

e-mail: natasa.kos@purger.com

KOORDINATOR ZA DALMACIJU 

Kristina Vidan bacc. ft. *  Split * KBC Split-Spinčićeva 1, Klub trudnica i roditelja Split-Pujanke 24-21000 Split  *  tel.fax 021/376-721 *

e-mail: kristina.vidan@inet.hr

KOORDINATOR ZA ISTRU I HRVATSKO PRIMORJE

Maja Maržić bacc. ft. *  Rijeka * tel. 098/510-163

e-mail: maja.marzic@gmail.com